Registrace ke zkouškám dle prováděcího nařízení komise (EU) 2015/2067

Uchazeč
Jméno
Příjmení
Datum narození formát DD.MM.RRRR
Číslo občanského průkazu
uveďte prosím číslo občanského průkazu, který předložíte při prezenci před zkouškou
Adresa
Obec
PSČ
Telefon
e-mail
Kvalifikace vzdělání v chladicí technice - výuční list, VŠ diplom

nebo

kvalifikace elektro dle vyhl. 50/78Sb § 6 a vyšší + praxe v chladicí technice min. 3 roky

Pro přihlášení ke zkoušce není žádná kvalifikace vyžadována, má vliv pouze na výši registračního poplatku.
Nárok na zvýhodnění mají uchazeči se vzděláním v chladicí technice, případně s elektro kvalifikací alespoň §6
vyhl. 50/78Sb a praxí v chladicí technice min. 3 roky.
Kvalifikaci uchazeč musí prokázat příslušnými doklady přiloženými k registraci, viz níže.
Dočasný certifikát - platnost do formát DD.MM.RRRR
Přihlášení ke zkouškám
Místo a termín
Kategorie
Firma ( vyplňte, pokud potřebujete daňový doklad )
IČO
Název
Adresa
Obec
PSČ
DIČ
e-mail
Registrace
Poznámka
a) Pokud jste v oddílu "Kvalifikace" označili volbu vzdělání v chladicí technice, přiložte prosím pouze doklad o kvalifikaci, tzn. výuční list nebo VŠ diplom

b) Pokud jste označili kvalifikaci elektro + praxi, přiložte prosím doklad o kvalifikaci, tzn. osvědčení elektro min. §6 i doklad o praxi v chladicí technice.

Soubor(y) musí být ve formátu pdf nebo jpg a o velikosti max. 1MB

Doklad o kvalifikaci ( výuční list, VŠ diplom nebo osvědčení elektro ):


Doklad o praxi v chladicí technice ( pouze při kvalifikaci elektro ) :


Souhlasím se zpracováním mých údajů společností KaS, s.r.o. pro účely zkoušek dle prováděcího nařízení komise (EU) 2015/2067.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo potíží s on-line registrací se prosím neváhejte obrátit na pracovníky našich poboček dle regionální příslušnosti. Rádi Vám poradí, případně zajistí provedení registrace přímo na pobočce.